Music Set

כולנו נולדים עם מוזיקה. החיבור למוזיקה הוא טבעי והחשיפה למוזיקה מלידה (ואף לפני), בגיל הרך, בילדות ובהמשך החיים היא חיונית ותורמת רבות להתפתחותנו כבני אדם.

מחקרים רבים מוכיחים כי הקשר שלנו למוזיקה הוא עמוק - המוזיקה נמצאת בתוכנו, בסביבה שלנו, מחברת בין האנשים בחברה שלנו ומשתלבת בתחומים רבים ומגוונים.

בעזרת שימוש מותאם ורגיש במוזיקה ניתן לשכלל ולפתח מיומנויות רבות, לתרום ולחזק תהליכים התפתחותיים, רגשיים, לטפח כישורים חברתיים, לסייע, לחבר, לאפשר ולטפל במגוון תחומים רגשיים ופיזיים.

ניתן לתאם איתי מפגשים פרטניים בסטודיו, תוך התאמת המפגש לצרכים האישיים שלכם. את המוזיקה נוכל לפגוש בצורה חווייתית, מלמדת, מוחשית או תיאורטית - בהתאם לצורך שלכם. אני מתמחה בעבודה בסטודיו בעיקר עם בני נוער ומבוגרים בתחומים של נגינה, הקלטה, עבודה קולית, פיתוח שמיעה, תיאוריה, כתיבת תוכן, מציאת חיבור אישי ודרכי ביטוי, ויצירת קשר באמצעות המוזיקה. ניתן לפנות אליי גם לגבי עבודה עם הגיל הרך בחינוך המיוחד - עבודה קבוצתית עם מוזיקה יכולה לתרום רבות לפיתוח כישורים רגשיים קוגניטיביים ומוטוריים, שכלול מיומנויות, טיפוח ההבעה, ביטוי אישי ויצירתיות, חיזוק הביטחון העצמי, שיפור הוויסות הרגשי, הרחבת ההתמצאות בעולם המוזיקה ועוד. 

לפרטים נוספים ניתן ליצור איתי קשר טלפוני או במייל 

Music Class